Fogdö skola, 645 92 Strängnäs
0152-44 12 01
monica@varfruberga.se

Trygghet ger Kunskap💚Kunskap ger Trygghet

Välkommen till Vårfruberga

UNIK MILJÖ

Vårfruberga friskola erbjuder en unik miljö för lärande och utveckling, där barnen och eleverna har tillgång till en fantastisk natur. Här erbjuds barnen utmaningar och studiero, pedagogerna har bred kompetens och lång erfarenhet av yrket. Deras engagemang ger barnen goda möjligheter att nå dit de vill!

LÄSA, SKRIVA, RÄKNA

Med tyngdpunkt på att läsa, skriva, räkna och leka ska barnen tillägna sig kunskaper och färdigheter. Vi tar ofta naturen till hjälp i dessa ämnen, vilket skapar lust och engagemang hos både pedagoger och elever, samtidigt som alla sinnen får vara med.

JAG VILL, JAG KAN

Vi rustar våra elever för att möta framtida utmaningar. Vårt mål är att eleverna ska känna att de VILL och KAN lyckas med sin fortsatta skolgång. När våra elever lämnar Vårfruberga ska de ha med sig goda kunskaper och vara stolta över sin forna skola. Föräldrarna ska känna att de valde rätt skola till sitt barn.

VÄLKOMMEN TILL VÅRFRUBERGA FÖRSKOLA

Vår förskola har fyra avdelningar och ligger i sörmländska landsbygden, 10 minuter från Strängnäs stad. Vi har i vår miljö närhet till skola, skog, gymnastikhall och även en stor förskole gård där barnens samspel, motorik och fantasi ges stort utrymme genom lek och kreativitet. Vi strävar hela tiden mot att barnen på vår förskola får en utbildning och undervisning som håller en hög kvalité. Barnen på vår förskola möter personal som är nyfikna, lyssnar och skapar förundran samt ger barnen möjlighet att växa och lära tillsammans.

Vårfruberga friförskola jobbar med ett digitalt verktyg, Tyra-appen. Där hanterar vi vårt systematiska kvalitetsarbete, dokumenterar måluppfyllelse, närvaro/frånvaro, delar bilder och information, på så vis görs hemmen mer delaktiga. Vi samlar viktig information kring barnen, på ett tryggt och säkert sätt – allt från en lättanvänd och GDPR anpassad app.

VÄLKOMMEN TILL VÅRFRUBERGA FRISKOLA

På Vårfruberga Friskola tar vi vara på de fördelar som vårt härliga läge ger, nära till naturen, utomhusaktiviteter och självklart idrott i vår stora idrottshall. Vår filosofi är att daglig rörelse har en viktig och positiv effekt på inlärningsresultaten. Vårfruberga friskola strävar efter att varje elev ska utvecklas och utmanas för att lyckas så bra som möjligt. Arbetet är långsiktigt, målmedvetet och sker systematiskt. Hela tiden med fokus på att förbättra verksamheten. Vi utnyttjar fördelarna med att vara en liten skola. Här ser och känner vi varandra allihop. Personalgruppen är välutbildad och arbetar nära varandra.

På Vårfruberga friskola använder vi SchoolSoft som är ett webbaserat system som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och vårdnadshavare enkelt, överskådligt och lättillgängligt. Detta innebär för dig som vårdnadshavare eller elev att du kontinuerligt kan följa utvecklingen och få tillgång till all information som berör just dig.

VÄLKOMMEN TILL VÅRFRUBERGA FRITIDS

Fritidshemmet som ligger nära skog och mark ger oss möjlighet att vara ute i friska luften och röra på oss i vår närmiljö. För att skapa trygghet bygger vi vår verksamhet på fasta rutiner. Veckans alla dagar består av fasta aktiviteter som ger förutsägbarhet för våra barn och vårdnadshavare. Genom att arbeta med olika teman utmanar vi våra barn inom olika områden. Vi delar in våra barn i mindre grupper så att vi kan tillgodose barngruppens olika intressen, behov och ge rekreation. Barnen uppmuntras till lek, skapande och rörelse för att utveckla kreativitet, fantasi och social förmåga. På vårt fritidshem får barnen även möjlighet att välja aktiviteter utifrån sina egna önskemål och idéer.

FÖRSKOLAN

Om du vill placera ditt barn i kö till vår förskola, klicka på ikonen ovan.

SKOLAN

Om du vill placera ditt barn i kö till vår skola, klicka på ikonen ovan.

Ansökan om plats till skolan och förskolan
När ni anmäler ert barn till Vårfruberga förskola och Vårfruberga skola fyller ni i länken en gång då vi har en gemensam kö till förskolan och skolan, Våra barn som går på förskolan har garanterad plats i vår skola.
Vårfruberga förskola har följande antagningskriterier:
1. Syskonförtur
2. Anmälningsdatum
Vårfruberga skola har följande antagningskriterier:
1. Vårfruberga förskolas elever
2. Syskonförtur
3. Anmälningsdatum

PERSONAL

Monica Aspe

Rektor

monica@varfruberga.se

Linda Lilja

Biträdande rektor 
Speciallärare/ Förste-lärare
Ansvarig: Lärmiljöer & Elevhälsa


linda@varfruberga.se

Agneta Larsson

Lärare / Förste-lärare

agneta@varfruberga.se

Katarina Rämström

Lärarassistent / fritidsledare

katarina@varfruberga.se

Pia Hammar

Lärare


pia@varfruberga.se

Marcus Aspe

Lärarassistent/ Fritidspersonal


marcus@varfruberga.se

Viktor Lindström

Resurs/fritidspersonal


viktor@varfruberga.se

Åsa Asp

Barnskötare


asa@varfruberga.se

Nina Eriksson

Pedagog


nina@varfruberga.se

Anna Gustafsson

Barnskötare


anna@varfruberga.se

Maria Johansson Hagström

Förskollärare

mariajh@varfruberga.se


Zarah Rosner

Förskollärare

zarah@varfruberga.se

Loisa Erikstam

Pedagog

loisa@varfruberga.se

Elina Lindqvist

Pedagog/ Ansvarig: Lärmoljöer

elina@varfruberga.se

Maria Ekelund

Barnskötare

maria@varfruberga.se

Lisa Öhman

Pedagog

lisa@varfruberga.se

Elin Persson

Förskollärare

elin@varfruberga.se

Emelie Pettersson

Barnskötare

emelie@varfruberga.se

Åsa Mohlin

Elev-  och lärarassistent 

asa.m@varfruberga.se

Therese Furusig

Elev- och lärarassistent

therese@varfruberga.se

Elin Luthin

Barnskötare

Elli@varfruberga.se

Agneta Ceder

Köksansvarig

Liselott Ek

Skolsköterska

lotta@varfruberga.se

Mia Palmqvist

Kurator

marie@varfruberga.se

Malin Gustafsson

Lokalvård/ Fritids

malin@varfruberga.se

Jan Persson

Ledamot

Kilenkrysset

Henrik Gustafsson

Ordförande

henrik@varfruberga.se

KONTAKTA OSS

VÅRFRUBERGA VÄXEL

0152-44 12 00
072-165 58 12

IGELKOTTEN

072-164 60 11

EKORREN

072-164 60 12

RÄVEN

070-9747585

UGGLAN

072-164 60 17

FRITIDS

072-168 14 70 

KÖKET

0152-44 12 08
072-168 20 60

REKTOR

0707179939

Skolvalsblankett Strängnäs kommun

BLANKETT

Läs mer om hur vi jobbar med läsa, skriva, räkna

DOKUMENT

Ansökan om skolskjuts i Strängnäs kommun

LÄNK

Synpunkter  till Vårfruberga friskola 

BLANKETT

Om Vårfruberga inte svarar upp till dina förväntingar:

FELANMÄLAN

Likabehandlingsplan

BLANKETT

Verksamhetsplan skola, förskola samt fritids

BLANKETT

SchoolSoft

LÄNK

KALENDARIE VÅRTERMINEN 2022

SKOLA

TERMINSAVSLUTNING 10/6

TERMINSSTART 16/8

STUDIEDAG 26/9

STUDIEDAG 31/10

HÖSTLOV V.44

JULAVSLUTNING 21/1

 FÖRSKOLA

KOMPETENSUTVECKLING 7/1 Förskolan stängd
Studiedag 27/5 – förskolan stängd

PLANERINGSDAG 13/6 – förskolan stängd 8-9/8 Förskola stängt

10/8 Förskola öppnar igen

31/10 Kompetensutvcklingsdag
   


        

     

FRITIDS

KOMPETENSUTVECKLING
7/1 – fritids stängt

PLANERINGSDAG 27/5  fritids stängt
13/6  fritids stängt

8-9/8 Fritids stängt


10/8 Fitids öppnar igen 

31/10 Kompetensutvecklingsdag            
        

KALENDARIE HÖSTTERMINEN 2021

SKOLA

TERMINSSTART
18/8

STUDIEDAG 15/9 – skolan stängd

HÖSTLOV 
v. 44

TERMINSAVSLUTNING
21/12

FÖRSKOLAN

PLANERINGSDAGAR
9-10/8 förskolan stängd

KOMPETENSUTVECKLING
15/9 – förskolan stängd


  

   

FRITIDS

PLANERINGSDAGAR
9-10/8 fritids stängt

KOMPETENSUTVECKLING
15/9 – fritids stängt
  

  


   

ELEVHÄLSA – VÅRT TEAM

Vår elevhälsa skall främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Syftet med det förebyggande arbetet är att reducera hinder i lärandet, vilket innebär att minska riskfaktorers inflytande och samtidigt stärka skyddsfaktorer. Det hälsofrämjande arbetet utgår från ett salutogent perspektiv. Det syftar till att stärka och bibehålla elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Arbetet handlar om att utveckla en tillgänglig lärmiljö som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevers lärande och utveckling är utgångspunkten och målet för alla professioners arbete i skolan. Det förutsätter en hög grad av samverkan inom elevhälsan, men också mellan elevhälsan, lärare, vårdnadshavare och övrig personal i skolan. Fokus flyttas från det som inte fungerar till faktorer som möjliggör förändring. Förhållningssättet genomsyras av dialog och delaktighet. Ett salutogent förhållningssätt utesluter dock inte ett patogent perspektiv, det vill säga att man tar reda på vad som orsakar hinder i lärandet. Det viktiga i förändringsprocessen är att vi måste påminna varandra om att undersöka vad som faktiskt fungerar för eleven, klassen, skolan och för att hitta bra lösningar och tillvägagångssätt.

Varannan vecka har vårt EHT möte för att skapa ett gemensamt lärande och fokus på det främjande och förebyggande arbetet där vi går igenom:
– Nulägesbeskrivning
– Reflektion
– Fördjupning
– Planering
– Avslutning

Henrik Gustafsson

Huvudman och ordförande i styrelsen

Ola Larsson

Huvudman och styrelsen

Tor Ahlmark

Styrelsen

Samy Hellerstedt

Skolläkare

Emma Olsson

Skolpsykolog

Linda Lilja

Biträdande rektor & Speciallärare

Liselotte Ek

Skolsköterska

Monica Aspe

Rektor

Marie Palmqvist

 Kurator

OM OSS

Vårfruberga Utbildning AB (svb) är ett Svenskt aktiebolag med vinstutdelningsbegränsning. Ett aktiebolag med särskild vinstutdelnings-begränsning är ett särskilt slag av privat aktiebolag. Företagsformen är tänkt för verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi, till exempel företag som etableras i privat regi inom hälso- och sjukvårdssektorn. Reglerna syftar till att säkerställa att företagets vinst huvudsakligen stannar kvar i företaget. Detaljer kring detta finns på Bolagsverkets hemsida.

STYRELSEN

Vår styrelse består av: Ordförande Henrik Gustafsson, Ola Larsson, Sara Persson, Theresia Petersson, Jan Persson, Stefan Persson, Göran Hillgren, Tor Ahlmark och Peter Kavén.

Monica Aspe är rektor och extern VD

VÅR HISTORIA

Planerna för en friskola på Fogdö väcktes när Strängnäs kommun beslutade att lägga ned samtliga landsbygdsskolor i kommunen. Detta beslut anser vi är extremt olyckligt för små barn som får långa resvägar och blir uppryckta ur sin trygga närmiljö samt en katastrof för bygden. Vi var ett gäng som gjorde gemensam sak i detta och beslutade att starta en friskola. Då ingen av oss tidigare hade någon erfarenhet av detta så kontaktade vi Europaskolan och de var mycket villiga att hjälpa oss med goda råd, riktning samt personer som gjort detta tidigare. Vi sattes i kontakt med Göran Hillgren, pro rektor på Europaskolan, som har lång erfarenhet bland annat som lärare av uppstart av nya skolor samt hur förfarandet går till. Med Europaskolans hjälp så kunde vi i Januari 2018 lämna in en ansökan till Skolinspektionen. Samtidigt med detta så verkade andra krafter i kommunen för att riva upp beslutet och det gick till en folkomröstning. Hela 60% av Strängnäsborna ställde upp och 70% av dessa röstade emot en nedläggning. Kommunen var tydlig även efter omröstningen att skolorna läggs ned. Kort efter beslutet fick vi från Skolinspektionen reda på att vår ansökan beviljats. Där står vi nu och vi tänker med fast beslutsamhet genomföra detta företag.

Styrelsen Vårfruberga Utbildning AB (svb)
Bankgiro: 5315-0447, Swish: 123 500 7125