Vi ger den bästa möjliga start i livet för våra barn

Välkommen till Vårfruberga

UNIK MILJÖ

Vårfruberga friskola erbjuder en unik miljö för lärande och utveckling, där barnen och eleverna har tillgång till en fantastisk natur. Här erbjuds barnen utmaningar och studiero, pedagogerna har bred kompetens och lång erfarenhet av yrket. Deras engagemang ger barnen goda möjligheter att nå dit de vill!

LÄSA, SKRIVA, RÄKNA

Med tyngdpunkt på att läsa, skriva, räkna och leka ska barnen tillägna sig kunskaper och färdigheter. Vi tar ofta naturen till hjälp i dessa ämnen, vilket skapar lust och engagemang hos både pedagoger och elever, samtidigt som alla sinnen får vara med.

JAG VILL, JAG KAN

Vi rustar våra elever för att möta framtida utmaningar. Vårt mål är att eleverna ska känna att de VILL och KAN lyckas med sin fortsatta skolgång. När våra elever lämnar Vårfruberga ska de ha med sig goda kunskaper och vara stolta över sin forna skola. Föräldrarna ska känna att de valde rätt skola till sitt barn.

FÖRSKOLAN

På vår förskola ser vi barn som nyfikna, forskande och aktiva i sökandet av kunskap med en inneboende kraft att lära. Det innebär att vi i personalen intar roller som handledare, utmanare och medupptäckare. 
Förskolan har en stor spännande gård med en skog  som inbjuder till varierade lekar. Inne har vi stora och ljusa lokaler med en tydlig miljö för utforskande, skapande, lek, bygg och konstruktion. Förskolan arbetar mycket med skapande aktiviteter och har tillgång till stora ateljéer.

SKOLAN

Skolan är belägen ca 1 mil utanför Strängnäs tätort, mitt på den vackra och idylliska sörmländska landsbygden. På Vårfruberga Friskola tar vi vara på de fördelar som vårt härliga läge ger, nära till naturen, utomhusaktiviteter och självklart idrott i vår stora idrottshall. Vår filosofi är att daglig rörelse har en viktig och positiv effekt på inlärningsresultaten. 

FRITIDS

Fritidspersonalen arbetar under dagen som resurs i klass.  Efter skoltid startar fritids.
Då erbjuds strukturerade aktiviteter där eleven ges möjlighet att upptäcka nya intressen i så som skapande, natur och idrott. Det finns även utrymme för spontana aktiviteter där leken och samtalet är viktigast.

FÖRSKOLAN

Om du vill placera ditt barn i kö till vår förskola, klicka på ikonen ovan.

SKOLAN

Om du vill placera ditt barn i kö till vår skola, klicka på ikonen ovan.

PERSONAL

Cecilia Almgren

Lärare


cecilia@varfruberga.se
fritids@varfruberga.se

Åsa Asp

Barnskötare


asa@varfruberga.se
igelkotten@varfruberga.se

Marcus Aspe

Fritidspedagog


marcus@varfruberga.se
fritids@varfruberga.se

Monica Aspe

Rektor


monica@varfruberga.se
rektor@varfruberga.se

Maria Ekelund

Barnskötare


maria@varfruberga.se
igelkotten@varfruberga.se

Björn Eriksson

Kock


koket@varfruberga.se
076-110 15 06

Nina Eriksson

Fritidspedagog


nina@varfruberga.se
fritids@varfruberga.se

Anna Gustafsson

Barnskötare


anna@varfruberga.se
raven@varfruberga.se

Malin Gustafsson

Lokalvårdare/kök  malin@varfruberga.se

Pia Hammar

Lärarepia@varfruberga.se

Agneta Larsson

Lärareagneta@varfruberga.se

Sara Lindered

Ansvarig för barnhälsoärendensara@varfruberga.se

Elina Lindqvist

Barnskötare


elina@varfruberga.se
ekorren@varfruberga.se

Elin Persson

Förskolelärare


elin@varfruberga.se
ekorre@varfruberga.se

Emelie Pettersson

Barnskötare


emelie@varfruberga.se
ugglan@varfruberga.se

Katarina Rämström

Förskoleklasspedagogkatarina@varfruberga.se

Lisa Öhman

Barnskötare


lisa@varfruberga.se
igelkotten@varfruberga.se

Eva Öhman

Barnskötare


eva@varfruberga.se
raven@varfruberga.se

KONTAKTA OSS

VÅRFRUBERGA VÄXEL

0152-44 12 00
072-165 58 12

skolan@varfruberga.se

IGELKOTTEN

0152-44 12 02
072-164 60 11

igelkotten@varfruberga.se

EKORREN

0152-44 12 03
072-164 60 12
 

ekorren@varfruberga.se

RÄVEN

0152-44 12 04
072-164 60 13

raven@varfruberga.se

UGGLAN

0152-44 12 05
072-164 60 17

ugglan@varfruberga.se

FRITIDS

0152-44 12 06   0152-44 12 07
072-168 14 70   072-168 14 71

fritids@varfruberga.se

KÖKET

0152-44 12 08
072-168 20 60

koket@varfruberga.se

REKTOR

0152-44 12 09
072-168 20 86

rektor@varfruberga.se

SJUKANMÄLAN

0152-44 12 11
072-168 21 43


kurator@varfruberga.se

Skolvalsblankett Strängnäs kommun

BLANKETT

Läs mer om hur vi jobbar med läsa, skriva, räkna

DOKUMENT

Ansökan om skolskjuts i Strängnäs kommun

LÄNK

Synpunkter  till Vårfruberga friskola 

BLANKETT

Om Vårfruberga inte svarar upp till dina förväntingar:

FELANMÄLAN

KALENDARIE VÅRTERMINEN 2020

TERMINEN BÖRJAR/SLUTAR:

Terminstart: Onsdag 8 januari 8.00
Terminen slutar: Torsdag 11 juni
                                                                                           

STUDIEDAG/LOV

Tisdag 7 januari (Planeringsdag)
Måndag 17 – fredag 21 februari (Sportlov)
Måndag 9 mars (Studiedag)
Tisdag 14 – fredag 17 april (Påsklov)
Torsdag 23 april (Studiedag)
Fredag 22 maj (Lov)
Måndag 15 juni (planeringsdag)

FRITIDS ÄR STÄNGT:

Måndag 7 januari
Måndag 15 juni
Övriga dagar då grundskolan är stängd håller
fritidshemmet öppet för föranmälda barn.

       

                                                                                       

KALENDARIE HÖSTTERMINEN 2020

TERMINEN BÖRJAR/SLUTAR:

Terminstart: Onsdag 19 augusti 8.00
Läsåret slutar: Måndag 21 december 
     

STUDIEDAG/LOV

Måndag 14 september (Studiedag)
Måndag 26 oktober (Studiedag)
Tisdag 27 oktober – fredag 30 oktober (Höstlov)

FRITIDS ÄR STÄNGT:

Måndag 10-11 augusti
Övriga dagar då grundskolan är stängd håller
fritidshemmet öppet för föranmälda barn.

ELEVHÄLSA – VÅRT TEAM

Vår elevhälsa skall främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Syftet med det förebyggande arbetet är att reducera hinder i lärandet, vilket innebär att minska riskfaktorers inflytande och samtidigt stärka skyddsfaktorer. Det hälsofrämjande arbetet utgår från ett salutogent perspektiv. Det syftar till att stärka och bibehålla elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Arbetet handlar om att utveckla en tillgänglig lärmiljö som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevers lärande och utveckling är utgångspunkten och målet för alla professioners arbete i skolan. Det förutsätter en hög grad av samverkan inom elevhälsan, men också mellan elevhälsan, lärare, vårdnadshavare och övrig personal i skolan. Fokus flyttas från det som inte fungerar till faktorer som möjliggör förändring. Förhållningssättet genomsyras av dialog och delaktighet. Ett salutogent förhållningssätt utesluter dock inte ett patogent perspektiv, det vill säga att man tar reda på vad som orsakar hinder i lärandet. Det viktiga i förändringsprocessen är att vi måste påminna varandra om att undersöka vad som faktiskt fungerar för eleven, klassen, skolan och för att hitta bra lösningar och tillvägagångssätt.

Varannan vecka har vårt EHT möte för att skapa ett gemensamt lärande och fokus på det främjande och förebyggande arbetet där vi går igenom:
– Nulägesbeskrivning
– Reflektion
– Fördjupning
– Planering
– Avslutning

Henrik Gustafsson

Huvudman och ordförande i styrelsen

Ola Larsson

Huvudman och styrelsen

Tor Ahlmark

Styrelsen

Göran Hillgren

Styrelsen

Lars Sterner

Skolläkare

Henrik Wiklund

Skolpsykolog

Lisbeth Fridborn

Specialpedagog

Liselott Ek

Skolsköterska

Sara Lindered

Bitr. rektor, ansvarig elevhälsa

Monica Aspe

Rektor

OM OSS

Vårfruberga Utbildning AB (svb) är ett Svenskt aktiebolag med vinstutdelningsbegränsning. Ett aktiebolag med särskild vinstutdelnings-begränsning är ett särskilt slag av privat aktiebolag. Företagsformen är tänkt för verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi, till exempel företag som etableras i privat regi inom hälso- och sjukvårdssektorn. Reglerna syftar till att säkerställa att företagets vinst huvudsakligen stannar kvar i företaget. Detaljer kring detta finns på Bolagsverkets hemsida.

STYRELSEN

Vår styrelse består av: Ordförande Henrik Gustafsson, Ola Larsson, Jan Persson, Stefan Persson, Göran Hillgren, Tor Ahlmark och Peter Kavén.

Monica Aspe är rektor och extern VD

VÅR HISTORIA

Planerna för en friskola på Fogdö väcktes när Strängnäs kommun beslutade att lägga ned samtliga landsbygdsskolor i kommunen. Detta beslut anser vi är extremt olyckligt för små barn som får långa resvägar och blir uppryckta ur sin trygga närmiljö samt en katastrof för bygden. Vi var ett gäng som gjorde gemensam sak i detta och beslutade att starta en friskola. Då ingen av oss tidigare hade någon erfarenhet av detta så kontaktade vi Europaskolan och de var mycket villiga att hjälpa oss med goda råd, riktning samt personer som gjort detta tidigare. Vi sattes i kontakt med Göran Hillgren, pro rektor på Europaskolan, som har lång erfarenhet bland annat som lärare av uppstart av nya skolor samt hur förfarandet går till. Med Europaskolans hjälp så kunde vi i Januari 2018 lämna in en ansökan till Skolinspektionen. Samtidigt med detta så verkade andra krafter i kommunen för att riva upp beslutet och det gick till en folkomröstning. Hela 60% av Strängnäsborna ställde upp och 70% av dessa röstade emot en nedläggning. Kommunen var tydlig även efter omröstningen att skolorna läggs ned. Kort efter beslutet fick vi från Skolinspektionen reda på att vår ansökan beviljats. Där står vi nu och vi tänker med fast beslutsamhet genomföra detta företag.

Styrelsen Vårfruberga Utbildning AB (svb)