fritids

Fritidshemmet som ligger nära skog och mark ger oss möjlighet att vara ute i friska luften och röra på oss i vår närmiljö. För att skapa trygghet bygger vi vår verksamhet på fasta rutiner. Veckans alla dagar består av fasta aktiviteter som ger förutsägbarhet för våra barn och vårdnadshavare. Genom att arbeta med olika teman utmanar vi våra barn inom olika områden.

Vi delar in våra barn i mindre grupper så att vi kan tillgodose barngruppens olika intressen, behov och ge rekreation.  Barnen uppmuntras till lek, skapande och rörelse för att utveckla kreativitet, fantasi och social förmåga. På vårt fritidshem får barnen även möjlighet att välja aktiviteter utifrån sina egna önskemål och idéer.

Vi som arbetar på fritids är:

Emmie Anderlund

Emmie Anderlund

Lärarassistent/fritids

Therese Furustig

Therese Furustig

Lärarassisent/fritidspersonal

Tim LINDE

Tim LINDE

Förstelärare i digitalisering

Daniel Mohlin

Daniel Mohlin

Fritidspersonal

Daniel Rydensjö

Daniel Rydensjö

Fritidspersonal