fritids

Fritidshemmet som ligger nära skog och mark ger oss möjlighet att vara ute i friska luften och röra på oss i vår närmiljö. För att skapa trygghet bygger vi vår verksamhet på fasta rutiner. Veckans alla dagar består av fasta aktiviteter som ger förutsägbarhet för våra barn och vårdnadshavare. Genom att arbeta med olika teman utmanar vi våra barn inom olika områden.

Vi delar in våra barn i mindre grupper så att vi kan tillgodose barngruppens olika intressen, behov och ge rekreation.  Barnen uppmuntras till lek, skapande och rörelse för att utveckla kreativitet, fantasi och social förmåga. På vårt fritidshem får barnen även möjlighet att välja aktiviteter utifrån sina egna önskemål och idéer.

Vi som arbetar på fritids är:

marcus aspe

marcus aspe

Lärarassistent/fritidspersonal

Tim LINDE

Tim LINDE

Förstelärare i digitalisering

viktor lindström

viktor lindström

Resurs/fritidspersonal

Caroline Palmborg

Caroline Palmborg

Leg. lärare fritidshem