Fogdö skola, 645 92 Strängnäs
0152-44 12 01
monica@varfruberga.se

Facebook

Vi ger den bästa möjliga start i livet för våra barn

Samarbetsformer med fokus på affär som matematikundervisning i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem .🌟🌟🌟Att skapa en kontinuitet och progression i undervisningen är något som vi ser hos oss som en styrka då vi både har förskola, skola och fritidshem på vår enhet.🌟Att arbeta i en övergångspraktik innebär att vi har kunskap om barnens erfarenheter och kunskaper. Vi får en progression i lärandet såväl på den enskilda elevens nivå som på gruppnivå. Vi kan utmana barnen och eleverna till nya upptäckter och kunskaper eftersom vi har en god kännedom om vad eleverna har för tidigare erfarenheter. Det kan handla om vilka kunskaper de har men också om vilket aktiviteter de har erfarenhet av och vilket innehåll de har mött i förskolan.🌱🌟 ...
View on Facebook
Ett år och två månader tog det att få skylten på plats. En för mig viktig skylt som visar att här är vi. Här är vår fantastiska plats!🌟 Jag är väldigt stolt över vår förskola, skola och fritidshem och den resa jag gjort med mina medarbetare sedan augusti 2019. då jag började arbeta som rektor på Vårfruberga friskola. Vi har tillsammans gjort ett gediget utvecklingsarbete som lett fram till den goda arbetsmiljö vi har idag.🌟 ...
View on Facebook
Chilla🧘🏻‍♀️Ett av läroplanens mål för fritidshemmet är att erbjuda eleverna en balans mellan aktivitet, rekreation och vila.🌟På Vårfruberga SPA fick barnen prova på massage, ansiktsmask + ljudbok, fotbad, måla naglar, äta fruktsallad 🍎🍏🍌🥝🍐 ...
View on Facebook
Utepedagogik - en investering för framtiden!🌱🌲🍃 Jag blir så lycklig när jag får ta del av fritids bilder från deras dag i skogen. Det ser underbart ut med rörelse och återhämtning.💚Det finns starka indikationer för att lek och rörelse utomhus i gröna miljöer förbättrar barnens grov- och finmotorik. Forskning visar dessutom att motorisk kompetens har ett starkt samband med både kognitiv förmåga och skolprestation. Sambandet är till och med starkare än vad både intelligenskvot och elevens socioekonomiska bakgrund har på liknande förmågor och prestationer! Vår förskola, skola och fritidshem kommer med andra ord en bra bit på vägen mot måluppfyllelsen genom att låta barnen röra sig och leka utomhus regelbundet.”Att vara regelbundet aktiv ett par gånger i veckan leder till bestående effekter, som förbättrad matematisk förmåga, ökad kreativitet och bättre exekutiv kontroll att planera och sätta igång aktiviteter, hålla fokus och bortse från impulser.”Anders Hansen 🍃🌲Heja barnen och Vårfrubergas personal💚 ...
View on Facebook