Fogdö skola, 645 92 Strängnäs
0152-44 12 01
monica@varfruberga.se

Om oss

Vi ger den bästa möjliga start i livet för våra barn

Vårfruberga Utbildning AB (svb) är ett Svenskt aktiebolag med vinstutdelningsbegränsning. Ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning är ett särskilt slag av privat aktiebolag. Företagsformen är tänkt för verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi, till exempel företag som etableras i privat regi inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Reglerna syftar till att säkerställa att företagets vinst huvudsakligen stannar kvar i företaget. Detaljer kring detta finns på Bolagsverkets hemsida.