Fogdö skola, 645 92 Strängnäs
0152-44 12 01
monica@varfruberga.se

Vision

Vi ger den bästa möjliga start i livet för våra barn

Vårfruberga skola erbjuder en unik miljö för lärande och utveckling.
Mitt i en levande kulturmiljö, med naturen runt omkring, skapas en skola där eleverna kan utvecklas till trygga, kompetenta och ansvarskännande individer.
Med tyngdpunkt på att läsa, skriva, räkna och leka ska eleverna tillägna sig kunskaper och färdigheter som ligger över riksgenomsnittet.
Därmed är de rustade att möta framtida utmaningar med ett självförtroende som gör att de VILL och KAN lyckas med sin fortsatta skolgång.