personal – ledning

Nina widell

Nina widell

Rektor

personal – skola/fritids

Kim Häggqvist Skovby

Kim Häggqvist Skovby

Leg. lärare

Maria Johansson Hagström

Maria Johansson Hagström

Leg. lärare

Tim Linde

Tim Linde

Förstelärare i digitalisering

Åsa Mohlin

Åsa Mohlin

Lärare

Maria Sumiloff

Maria Sumiloff

Lärare

personal – förskolan

Jesper Abom

Jesper Abom

Barnskötare

Åsa Asp

Åsa Asp

Barnskötare/Administratör

Maria Ekelund

Maria Ekelund

Barnskötare

Nina Eriksson

Nina Eriksson

Pedagog

Therese Furustig

Therese Furustig

Elev- och lärarassisent/Pedagog

Elina Lindqvist

Elina Lindqvist

Pedagog/Ansvarig för lärmiljöer

Elin Luthin

Elin Luthin

Barnskötare

Elin Persson

Elin Persson

Förskollärare

Emelie pettersson

Emelie pettersson

Barnskötare

Zarah rosner

Zarah rosner

Förskollelärare

Lisa Öhman

Lisa Öhman

Pedagog

övriga

Henrik Gustafsson

Henrik Gustafsson

Huvudman

Ola Larsson

Ola Larsson

Huvudman

Jan Persson

Jan Persson

Fastighetsägare Kilenkrysset